tisdag 27 april 2010

SD om ensamkommande flyktingbarn: "Barn förföljs inte"

Sydsvenska dagbladet rapporterar idag kring an annons skapad Sverigedemokraterna som hävdar att ”barn aldrig är utsatta för hot av dödsstraff och förföljelse" och att det därför inte finns några skäl att at emot dem.

Inte bara visar Sverigedemokraternas ordförande i Burlöv Lars-Anders Espert upp total brist på verklighetsförankring utan också brist på respekt för FNs barnkonvention. Det är i ett uttalande till tidningen som han påstår att barn inte alls förföljs på olika platser i världen och att det finns de barn som är i behov av beskydd.

Han säger även:
"En människa som är sjutton år gammal är i stort sett vuxen. Barn förföljs aldrig, men om människor bär sig väldigt illa åt när de är sjutton så kan de också avrättas, det kan jag mycket väl tänka mig."

Alla som någon gång läst FNs barnkonvention vet att det på den allra första sidan i artikel 1 står "barn är varje människa under 18 år". Lars-Anders Espert verkar alltså aldrig ha öppnat ett exemplar av konventionen då han tror att ett barn förlorar alla sina rättigheter så fort de kan anses vara "i stort sett vuxna". Alla vi andra vet att de rättigheter som barn innehar är okränkbara oavsett hur vuxna de kan framstå i någons öga. Ett barn är alla människor under 18år.

Han verkar heller inte ha några som helst problem med att, vilket är hans egna ord när det gäller förföljelse av barn och deras föräldrar, "barn följer med av bara farten" då det är föräldrarnas fel att familjerna förföljs.

Det är minst sagt en underlig hållning till när barn utsätts för våld och förföljelse. Att barnen inte alls är föremål för själva förföljelsen utan att de bara råkar bli föremål för förföljelsen som deras föräldrar utsätts för. Vissa av oss andra skulle säga att det är att bli förföljd.

Tvärtemot vad Sverigedemokraterna tycker så anser jag att vi i Sverige måste ta ett större ansvar för att hjälpa de barn som far illa ute i världen. Att hjälpa de ensamma barn som når hit till Sverige på flykt från krig och våld är absolut självklart!

Niclas Persson
Barnrättskämpe

1 kommentar:

Viveca Missler sa...

Bara för att lämna ett exempel där det inte är de vuxna som förföljs utan barnen:

Uganda

Under de senaste åren har 20 000 barn kidnappats av en rebellgrupp för att användas till soldater, sexslavar, tvångsarbetare och mänskliga sköldar. För att göra de svårare för dem att återvända till sina hem tvingas de ofta att döda sina egna föräldrar, syskon och grannar. De lämlästas genom att skära av öron och näsa på dem. De flesta barn är mellan 22 och 16 år.

Därför vandrar varje kväll tusentals barn, i media kallade "nattvandrarna" från sina hem i byarna in till städerna för att söka skydd från att bli bortrövade.